Tog på nybrua i Sandvika

Søndag ble første del av den nye jernbanebrua over Sandvikselva tatt i bruk. Nå bruker togene i retning Oslo den nybygde delen. Den nye betongbrua som bygges i Sandvika, skal ha plass til fire spor.

De to gamle stålbruene skal rives. Samtidig skal trafikk på to spor opprettholdes i hele anleggs-perioden. Derfor må den nye brua bygges i flere etapper. Riving i april Den første etappen som nå er tatt i bruk, er den fjerdedelen av brua som ligger lengst mot sør. Den gamle stålbrua blir nå demontert, og brua vil bli heist ut og fjernet i løpet av en togfri periode på 36 timer helga 20-21. april. Andre og tredje etappe Deretter starter arbeidet med å bygge fjerdedel nr. 2 av den nye brua, og i mars 2003 kan togtrafikk i retning Asker ta denne delen i bruk. Så rives den andre gamlebrua, og fjerdedel nr. 3 og 4 av nybrua bygges ferdig i én sammenhengende operasjon. Arbeidene foregår hele tiden med kort avstand til trafikkerte spor, noe som krever omfattende planlegging og fokus på sikkerhet. Mindre støy Den nye betongbrua innebærer for øvrig langt mindre støy fra togene enn de gamle stålbruene. Dette er lett å konstatere mens det nå går tog både på gammel og ny bru.