John Kristiansen og Kjetil Myhre. Foto: Norconsult
John Kristiansen og Kjetil Myhre. Foto: Norconsult

To nye prosjektdirektører i Norconsult

Fra 1. januar er Kjetil Myhre utnevnt til prosjektdirektør innen markedsområde samferdsel, og John Kristiansen prosjektdirektør innen markedsområde bygg og eiendom i Norconsult.

I en pressemelding skriver rådgiveren at Myhre skal ha hovedfokus på totalentrepriser på bane i Norge, og utvikle Norconsults posisjon i samferdselsmarkedet på Ringerike. Han har kjernekompetanse innen jernbane elektro, og har erfaring fra rådgiver, byggherre og entreprenør.

– Det økte fokuset på totalentrepriser på bane gjør at vi har behov for en målrettet innsats for å etablere gode kundeforhold til strategiske utvalgte entreprenører. Samtidig må vi ha et sterkt fokus på å videreutvikle og tilpasse våre tjenester inn mot dette markedet. Myhre, med sin fremoverlente holdning og sin solide erfaring, vil være viktig for at vi skal lykkes videre med dette. Jeg er glad for at Myhre har tatt på seg denne oppgaven, sier direktør Samferdsel i Norconsult Sigurd Rugsland i meldingen.

Myhre vil være en del av ledergruppen i avdelingen for samferdselselektro, og vil samtidig jobbe tett opp mot ledelsen i divisjon samferdsel og markedsområdet samferdsel.

– Jeg takker for tilliten jeg er blitt vist og ser frem til å kunne bidra ytterligere til å styrke posisjonen til Norconsult inn mot totalentreprisemarkedet og ta nye markedsandeler. Vi har et spennende og sterkt miljø på bane og jeg er stolt av å være med å videreutvikle dette, sier  Myhre i samme melding.

Prosjektdirektør John Kristiansen er en VVS-rådgiver i tidligfase hos avdeling Bygg og Eiendom VVS. I sin nye rolle vil han jobbe primært opp mot dette segmentet i Oslo-området, opplyser Norconsult.

- Kristiansen er en av våre aller dyktigste og mest erfarne fagfolk med en unik kontaktflate mot markedet, og han vil fylle stillingen som prosjektdirektør på en meget god måte, sier direktør bygg og eiendom i Norconsult Kjetil Ruud i meldingen.