Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Terje Pedersen / NTB

To milliarder kroner mer til Husbanken

Regjeringen foreslår å styrke Husbankens låneramme med 2 milliarder kroner, til 21 milliarder totalt.

− Behovet for startlån øker, og kommunene bruker ordningen aktivt. Nå kan vi hjelpe enda flere familier med lavinntekt inn på boligmarkedet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Kommunene melder om et økt behov for egnede utleieboliger for vanskeligstilte og et mer variert botilbud personer som har behov for alternative boformer. Regjeringen foreslår derfor å styrke tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller med 56 millioner kroner.

− De boligsosiale utfordringene er sammensatte, og vi kan ikke løse alle boligbehov i det ordinære boligmarkedet. Selv om det er stort behov for tilskudd, har ordningen blitt kuttet i flere omganger. Vi foreslår i stedet å styrke den, slik at vi kan øke tilgangen på utleieboliger og bidra til et mer variert botilbud for vanskeligstilte, sier Gram.