Dommen fra Oslo tingrett er anket av begge de to domfelte. Arkivfoto: Terje Pedersen/NTB scanpix
Dommen fra Oslo tingrett er anket av begge de to domfelte. Arkivfoto: Terje Pedersen/NTB scanpix

To menn i byggenæringen dømt til fengsel for grovt skattesvik

To menn fra Estland, én i 40-årene og én i 30-årene, er dømt til fengsel for grovt skattesvik. Den ene mannen får inndratt nær 900.000 kroner, mens den andre får inndratt drøyt 130.000 kroner.

Ifølge dommen i Oslo tingrett har begge mennene, gjennom sine roller i aksjeselskaper innenfor byggebransjen, oppgitt uriktige opplysninger i skattemeldingene for selskapene. Begge skal ha krevd urettmessige fradrag for inngående merverdiavgift på bakgrunn av fiktive fakturaer. Ifølge tingrettsdommen handler dette dels om tjenester som aldri er utført, og dels at det ikke er ansatte i firmaet som har utført tjenesten, men andre personer. Altså svart arbeid.

Den ene mannen er i 40-årene, og har nå fått en dom på sju måneders fengsel og en bot på 75.000 kroner. Han var tidligere domfelt for grovt skattesvik, og straffen ble ilagt som en tilleggsdom.

Mannen var styreleder og daglig leder i et selskap som drev med taktekking, og Skatteetaten oppdaget feil i regnskapene under en kontroll. 

Mannen ble også dømt til inndragning av 890.682 kroner, samt tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet og til å være daglig leder for en periode på fem år.

Bygde hytter

I samme dom ble en annen estlandsk mann, i 30-årene, dømt til fengsel i 45 dager og 13.000 kroner i bot for grovt skattesvik. Mannen var daglig leder og styreleder i en virksomhet som blant annet drev med hyttebygging. Virksomheten gikk konkurs i 2020 på grunnlag av ubetalte skatter og avgifter.

Han ble også dømt til inndragning av 135.000 kroner, samt tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet og til å være daglig leder for en periode på to år.

Mannen stod også tiltalt for grov hvitvasking, men på dette punktet ble han frifunnet.

Manglet den tredje tiltalte

Dommen er ikke rettskraftig. Begge mennene har anket dommen.

Forsvareren til mannen i 30-årene, advokat Aase Karine Sigmond, opplyser til Byggeindustrien at hennes klients anke gjelder saksbehandling, bevisbedømmelsen og straffeutmålingen, blant annet begrunnet i at saken ble gjennomført uten at en tredje tiltalt var stevnet. Saken mot ham ble utsatt.

– Min klient mener at tredjemanns forklaring var viktig for hans sak, skriver advokaten i en e-post.