Ved å kjøpe Keolis Norge AS, overtar investeringsselskapet DSD AS driften av Bybanen i Bergen. De får også driftsansvaret for busskontrakten for Bergen sentrum med 138 busser. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Ved å kjøpe Keolis Norge AS, overtar investeringsselskapet DSD AS driften av Bybanen i Bergen. De får også driftsansvaret for busskontrakten for Bergen sentrum med 138 busser. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Tide overtar bybanedriften i Bergen

Investeringsselskapet DSD AS, som eier busselskapet Tide AS, har kjøpt Keolis Norge AS. Det betyr at selskapet blant annet overtar driften av Bybanen i Bergen.

Med oppkjøpet overtar DSDs Tide også driftsansvaret for busskontrakten for Bergen sentrum med 138 busser, skriver selskapet i en pressemelding.

– Både DSD og Tide har gjennom de siste årene gått fra å satse innen tradisjonell busstransport til å investere i fremtidsrettede mobilitetsløsninger. Kjøpet av Keolis gir oss innpass i et helt nytt segment, sier styreleder Ingvald Løyning i Tide AS og konsernleder i DSD.

Tide er Norges nest største busselskap, og ett av de største i Danmark med til sammen 4.900 medarbeidere og 2.100 busser.

– Vi er veldig glade for at Keolis Norge blir en del av Tide. Nå får vi muligheten til å ta en større del av kollektivtilbudet og dele gode og miljøvennlige driftsløsninger, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide.

Oppkjøpet er betinget av godkjenning fra Konkurransetilsynet. Gjennom salget overføres 100 prosent av aksjene i Keolis Norge til DSD Bus AS.