Fredag var det gjennomslag i løsmassetunnelen. Foto: Veidekke

Fredag var det gjennomslag i løsmassetunnelen. Foto: Veidekke

Gjennomslag i løsmassetunnel i Bergen

Fredag var det gjennomslag i den utfordrende løsmassetunnelen på Veidekke sitt prosjekt D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen i Bergen.

Dette prosjektet inngår som en del av trinn fire i bybaneutbyggingen.

– Veidekkes underentreprenør Østu Stettin har jobbet iherdig med å nå milepælen og feiret fortjent med kake sammen med Bybanen, Amberg og Veidekke på fredag, skriver Veidekke i en melding til Byggeindustrien.

Løsmassetunnelen er en del av en lengre tunnelstrekning som vil knytte sammen Møllendal og Kronstad med gang- og sykkelvei. Delen i løsmasser skal benyttes som gangvei og knyttes sammen med eksisterende steintunnel cirka 40 meter inn i fjellet og går videre sammen i en gang- og sykkeltunnel. Opprinnelig var steintunnelen en 464 meter lang jernbanetunnel bygd i tidsrommet 1908-1913 og var en del av Bergensbanen frem til 1965.

– Brorparten av den originale steintunnelen er utvidet, men den nordlige delen som består av et verneverdig steinhvelv er bevart. For å forsvarlig kunne åpne som en gang- og sykkeltunnel er det valgt å drive et eget løp i løsmasser som vil sørge for sikker samhandling mellom gående og syklister. Tunnelstrekningen er tiltenkt åpnet for publikum våren 2023, heter det i meldingen.