Italias ambassadør til Norge, Alberto Colella (fra venstre), Rune Søhus, produksjonssjef ved TESS og Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier presser en slange fra den italienske produsenten Manuli. Foto: TESS

TESS tok imot Italias ambassadør

Italienske leverandører utgjorde over åtte prosent av det totale slangeinnkjøpet i TESS i fjor, og kunne denne uken ta imot den italienske ambassadøren

Det skriver TESS i en pressemelding torsdag.

Den italienske ambassadøren til Norge, Alberto Colella, besøkte bedriften på deres hovedkontor i Lier, hvor han også møtte ordfører i kommunen, Gunn Cecilie Ringdal.

– Jeg ønsker også å være en god ambassadør for innbyggerne og næringslivet i Lier, sa Gunn Cecilie Ringdal da hun møtte den italienske ambassadøren torsdag.

Ringdal framhevet de familiedrevne selskapene som et særtrekk ved mye industri i Lier, og Alberto Colella mente at dette er et likhetstrekk mellom de to landene.

– Når italienske bedrifter spør meg om hvordan de skal få innpass på det norske markedet, svarer jeg at de må hit å bygge personlige relasjoner. Derfor var dette møtet viktig for meg. Ambassadørrollen er i endring, det handler nå om å bidra til å skape relasjoner, sier han i pressemeldingen fra TESS.

TESS handler slanger og drifts- og vedlikeholdsprodukter til industrien for over én milliard kroner årlig, heter det i pressemeldingen. Den italienske andelen av dette utgjør nesten 100 millioner kroner årlig.

– Slangeprodusentene Manuli og IVG har vi handlet med i over 40 år, nesten like lenge som vår femtiårige historie. Kvalitet, leveringssikkerhet og godt samarbeid er avgjørende faktorer for den store andelen av importen. Vi må kunne stole på at kvaliteten vi leverer videre til industri og kritiske installasjoner i Nordsjøen er den beste, sier Ansgar Karlsen, styreleder og teknisk direktør i TESS.