Teknobygg starter umiddelbart opp med arbeidet på Leangen stasjon.

Teknobygg bygger ny Leangen stasjon

Bane NOR har tildelt Teknobygg AS en kontrakt på ca. 60 millioner kroner. eks. mva. Kontrakten innebærer bygging av ny jernbanestasjon ved Leangen senterområde som ligger vest for dagens Leangen stasjon.

Det skal bygges en mest mulig kompakt jernbanestasjon, med god kobling og i nær avstand til stasjon for MetroBuss, som til sammen danner et kollektivpunkt/ omstigningspunkt på Leangen. Det melder Teknobygg i en pressemelding.

Entreprisen er en utførelsesentreprise etter NS8405 og omfatter fagområdene grunnarbeid, VA-arbeid, vegarbeid, konstruksjon, signalarbeider og EL-arbeider og omfatter området rundt Leangbrua til gamle Leangen stasjon samt tilknytning av nytt heis- og trappehus til Leangbrua.

Arbeidene innebærer etablering av stasjonsbygg med heis- og trappehus, tilkobling mot bru, etablering av VA-anlegg, spor og veianlegg. Det skal samtidig etableres ny adkomst til plattform fra Leangbrua med heis-hus og trapp.

Trapp – og heis-hus er utformet som et langstrakt element i samme retning som plattformen, og oppføres i stål- og glasskonstruksjon. Det skal også omfatte etablering p-plasser for sykkel. I tillegg skal det foretas en del jernbanetekniske arbeider med blant annet ombygging av spor, ny sporveksel, endring av signalplassering og belysning, samt etablering av tilførselsveger i form av gang og sykkelveger. Det er forutsatt umiddelbar oppstart, med ferdigstillelse august 2019.

Administrerende direktør Gabriel Bjørseth i Teknobygg.

– Dette er det perfekte oppdrag for oss nå, og vil sikre en god drift på anleggsavdelingen gjennom vinteren, sier administrerende direktør i Teknobygg Gabriel Bjørseth.

Entreprenøren har tidligere vunnet to mindre forberedende entrepriser for Leangen stasjon, og kjenner derfor området godt. I tillegg Teknobygg allerede en etablert brakkerigg og riggområde i god nærhet, som er benyttet til boligprosjekter i området, som vil blir brukt til dette prosjektet.