Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Tecto Entreprenør-konkursen ga full stopp for barnehage

Formannskapet i Sør-Varanger har nå enstemmig vedtatt en tilleggsbevilgning for å sørge for ferdigstillelse av Kirkenes barnehage så fort som mulig.

– Prosjektet er i sluttfasen og formannskapets vedtak vil sikre raskest mulig fullførelse av prosjektet ved at kommunens selv tar ansvaret å koordinere gjenstående arbeid, heter det i en pressemelding, som tidligere er omtalt av iFinnmark.no.

Arbeidet med Kirkenes barnehage stoppet helt opp tidlig i desember da totalentreprenøren Tecto Entreprenør gikk konkurs. Ifølge en oppdatering fra Sør-Varanger kommune var bygget var i sluttfasen for ferdigstillelse da konkursen var et faktum, men en del utomhusarbeider gjenstår fortsatt.

Ifølge pressemeldingen inkluderer vedtaket en videreføring av de eksisterende investeringsmidlene samt en ekstra bevilgning for å dekke merkostnader som har oppstått som følge av konkursen.

Ordfører Magnus Mæland (H) sier i meldingen at han ser frem til at kommunen i løpet av våren vil få en moderne barnehage i sentrum av Kirkenes.

Det fremgår ikke av pressemeldingen hvor stor tilleggbevilgningen er, og dokumentene fra formannskapsmøtet er unntatt offentlighet med henvisning til Offentlighetslovens paragraf 23. Med hjemmel i denne kan dokumenter blant annet unntas «av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon m.v.»

– På grunn av at kommunen skal inn i forhandlinger med underentreprenører for å ferdigstille barnehagen, kan vi ikke gå ut med mer informasjon på nåværende tidspunkt, heter det i pressemeldingen.

Da Kirkenes barnehage ble kunngjort i Doffin spesifiserte kommunen at barnehagen skal bygges med seks avdelinger. Hver enhet skal dele grovgarderobe, kjøkken, stellerom, toaletter, grupperom, lager og vognrom, og arealene skal være fleksible med tanke på antall barn, siden fordelingen mellom store og små barn ikke er fast. Barnehagen skal ha plass til 108 barn (der ett lite barn teller som to store), og være på rundt 1.630 kvadratmeter.