Ill. Team Veidekke/LPOIll. Team Veidekke/LPOIll. Team Veidekke/LPOIll. Team Veidekke/LPO

Team Veidekke vant innovasjonskonkurransen om Ulven-utbyggingen

OBOS-selskapet Ulven AS utlyste høsten 2016 en innovasjonskonkurranse hvor aktører ble bedt om å danne team for å konkurrere om å bygge ut et større felt på Ulven. Nå er Team Veidekke kåret som vinneren av konkurransen.

 – Etter grundige avklaringer med konkurrerende aktører og tilhørende analyse og helhetsvurdering velges Team Veidekke som det beste konseptet. Evalueringen er basert på innspill fra åpen en workshop samt konkurransens kriterier som kvaliteter, uterom, bygulv, innovasjon og økonomi, sier daglig leder Jon-Erik Lunøe i Ulven AS, som ligger under OBOS Forretningsbygg.

Team Veidekke består av Veidekke Entreprenør, LPO Arkitekter, Landskaperiet, Oras, YSA Design, Stema Rådgivning, Dr.techn. Olav Olsen, Rambøll, Brekke & Strand Akustikk, Erichsen & Horgen og NGI.

Det ville også være mulighet for at aktøren og konseptet å kunne bygge ytterligere fremtidige felt på Ulven. Totalt kan dette dreie seg opp mot cirka 2.000 boliger.

Dette er et av OBOS' største utbyggingsprosjekt noensinne. OBOS og Veidekke setter nå i gang arbeidet med å forberede det første delfeltet for salg.

– Konkurransen har medvirket til innovasjon i form av nye samarbeidsformer med samspill og organisering av aktørene. Sammen med kjente, markedsriktige og rasjonelle løsninger oppnås en vesentlig reduksjon av byggekostnader, som igjen muliggjør at Ulven kan tilby rimelige, miljøriktige og gode boliger på Ulven, legger Lunøe til.

OBOS sine mål med innovasjonskonkurransen:
- Utvikle rimelige boliger uten å kompromisse på bo- og boligkvalitet
- Skape gode bomiljøer med fremtidsrettet profil
- Tilrettelegge for innovasjon og industrialisering som kommer kunden til gode

Lunøe ser for seg mange yngre beboere i de første boligene på Ulven og mener at mange av boligtypene vil være attraktive for denne kjøpergruppen.

– Vi skal bygge gode leiligheter for vanlige folk. Her skal en enslig lærer eller sykepleier ha råd til en ny toroms leilighet, et par med normal lønn og to barn skal få en fireroms til under fem millioner, påpeker konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj overfor Aftenposten.

– Det blir både urbant, bilfritt og grønt. Det er sentralt, ved siden av Økernsenteret som vil ha veldig mange tilbud når det nye senteret åpner i 2022 og et stort badeland et par år etter, det er nært grøntområdene på Valle Hovin og det er ikke langt fra Marka, sier Lunøe til avisen.

– Vi vil nå gå videre med den valgte aktøren for å videre detaljere prosjektet med mål om å søke rammetillatelse og igangsette salg så snart som mulig. Alle konseptene vurderes å ha god markedsattraktivitet og salgbarhet, men det er allikevel noen forskjeller basert på planløsninger, leilighetssammensetning og uterom som gjør at Veidekkes konsept velges, legger Lunøe til.

– Ulven er et svært spennende prosjekt der vi som entreprenør har satt sammen et arkitekt- og rådgiverteam med den høyeste boligkompetansen i bransjen. I fellesskap har vi kommet frem til det vi mener er fremtidens måte å samarbeide og bygge på. Vi har jobbet siden sensommeren 2016 med et konsept som skal gjøre Ulven til en grønn bydel med attraktive boliger som folk flest har råd til, sier avdelingsleder Anders W. Haugen i Veidekke.

Planområde Ulven, er gjennom planvedtak i 2015 regulert til kombinert nærings- og boligformål, mens eksisterende bebyggelse i dag i hovedsak består av kontor, lager og logistikk. På det 280 mål store området planlegger OBOS å bygge ut 3.000 boliger og 200.000 kvadratmeter næringsarealer i løpet av de neste 20 årene.

Dette sies om Team Veidekkes konsept:

«Team Veidekke har presentert et forbedret fasadekonsept der tegl fortsatt er hovedmateriale mot Ulvenveien. Fasadene framstår oppdelte og i riktige proporsjoner Det er lagt inn noe variasjon med pusskledning og andre materialer samt sprang i fasader både i høyde og innrykk. Fasade mot gårdsrom er brutt opp hovedsakelig med balkonger med ulik dybde og saksing i høyderetningen. Balkongene er relativ smale og sammen med utforming av åpningsbare felt mot balkongen trekkes denne funksjonen inn i stuen. Dermed blir det større innendørs arealer. Dette ses på som innovativt, spennende og mer positivt for de mindre boligene, mens de større boligene har utvidede balkonger. Bygget i gårdsrommet er flyttet mot sørøstre fløy i hovedbygget, og som gir to gårdsrom av ulik størrelse. Konseptet har tradisjonelle trapperom og en variert leilighetsmiks som gjør at konseptet treffer målgruppen godt. Utearealet anses godt utformet med variasjon av type godt tilrettelagt for forskjellige aktiviteter og behov. Det er store grønne arealer på både bakken og på felles takarealer som kan benyttes av beboerne.»