Transittkaia sett fra Nidelven. Illustrasjon:Cobe
Transittkaia sett fra Nidelven. Illustrasjon:Cobe

Team Cobe vant arkitektkonkurranse på Nyhavna i Trondheim

Et team ledet av arkitektkontoret Cobe er kåret til vinner i arkitektkonkurransen om Transittkaia på Nyhavna i Trondheim.

– Med vinnerforslaget «Ny Havna – Nye horisonter» er omformingen av Nyhavna for alvor i gang, fra industri og havnedrift til en bærekraftig sentrumsbydel, heter det i den pressemelding.

Juryen mener at forslaget til team Cobe viser et helhetlig byplangrep som er visjonært, stedsspesifikt og gjennomførbart. Foruten Cobe består teamet av Topic arkitekter, MOE og Olav Olsen.

Doratorget. Illustrasjon: Cobe
Doratorget. Illustrasjon: Cobe

– Vinnerforslaget er inspirert av både den gamle bryggerekka og den nye lager- og industribebyggelsen langs Nidelva. Bygningene er plassert i tre store kvartaler med ulik inndeling av funksjoner og boligtyper. Bebyggelsen danner en silhuett inspirert av landskapets gryteform, med lave høyder i midten og ned mot elvekanten og markante høyder på endene mot nord og mot sør, heter det i meldingen.

– Juryen har lagt vekt på at forslaget svarer på visjoner og mål for Nyhavna. Det danner også et nytenkende, men robust grunnlag for den kommende prosessen med detaljregulering. Vi har derfor kommet fram til at forslaget fra team Cobe samlet sett besvarer oppgaven best, sier juryens leder Siri Hunnes Blakstad på vegne av en enstemmig jury. Hun berømmer også alle de fire teamene som deltok i konkurransen, for kreative og grundige forslag.

De tre andre teamene var:
Henning Larsen, Rambøll og Dreiseitl
Ghilardi Hellsten med Grindaker, Veni og Vianova
Schmidt Hammer Lassen med HUS arkitekter, Tredje natur, In’By, Ruth Woods og ViaNova.

Konkurransen var arrangert av Nyhavna Utvikling AS.

Daglig leder Vegard Nymo Tyldum er glad for at de fire forslagene var veldig ulike.

– Ulikhetene gjør at vi har fått belyst mange viktige aspekter ved Transittkaia som gir oss et rikt grunnlag å fatte beslutninger på. Nå ser vi fram til å starte prosessen med å detaljregulere Transittkaia, noe som er ventet å pågå i cirka to år, sier Tyldum.

Byarkitekt i Trondheim, Are Risto Øyasæter, har sittet i juryen. Han mener vinnerforslaget tar et plangrep som er enkelt og tydelig, gir en klar identitet til bydelen og tolker videre både Trondheim og Transittkaia sin historie.

– Forslaget jobber aktivt med kanter og overganger for å etablere gode nabolag, samtidig som det etablerer tydelige steder for rekreasjon som kan bli attraktive for hele byens befolkning. Det fremstår troverdig at god utforming av gaterom, kantsoner og aktive førsteetasjer kan bidra til en trygg og utadrettet urban bydel, sier Øyasæter i meldingen.

Juryen har bestått av:
- Juryleder Siri Hunnes Blakstad, sivilarkitekt MNAL, leder Sintef Community og styremedlem i Nyhavna Utvikling.
- Are Risto Øyasæter, byarkitekt i Trondheim kommune.
- Siri Bakken, sivilarkitekt MNAL, partner i Oslo Works as og professor ved institutt for arkitektur og planlegging NTNU.
- Jan Løvdal, landskapsarkitekt MNAL hos Agraff arkitektkontor.- Kjell Kalland, administrerende direktør HAV Eiendom og styremedlem i Nyhavna Utvikling.
- Johan Arnt Vatnan, fg. prosjektdirektør for NTNU Campussamling (Statsbygg) og styreleder i Nyhavna Utvikling
- Vegard Nymo Tyldum, daglig leder i Nyhavna Utvikling.