Illustrasjon: Oslo S Utvikling

Tar i bruk avfallssug i Bjørvika - nå er første kontrakt signert

Den første kontrakten om automatisk avfallssug i Bjørvika er nå inngått med Envac AS.

Ved regulering av Bjørvika-utbyggingen bestemte Oslos politikere at den nye bydelen skal etableres med automatisk avfallssug i hele området.

Kontrakten som nå er inngått med Envac er den første i en rekke kontrakter om avfallssug. De skal levere nedkast og rør til Bispevika, som er den delen av Bjørvika der det vil bli flest boliger.

Kommunen ønsker å etablere stasjonært automatisk avfallssug for innsamling av mat-, rest-, plast- og papir- avfall i Bispevika.

Utvikler Oslo S Utvikling (OSU) svarer på Oslo kommune sitt ønske med å legge til rette for at alle boliger i Bispevika Nord skal kunne kobles til kommunen sin terminal der det sentrale avfallssuget er tenkt etablert.

Hele avfalssug-anlegget, inklusive Oslo kommunes terminal, skal stå ferdig utbygd tidligst i 2022. Anlegget vil da betjene husholdninger og næringsliv i hele området.