Ta vare på spesialtilbudene

Flere ulike aktører i byggenæringen har bygget opp ulike programmer for å ta vare på ungdommer som faller utenfor det ordinære skolesystemet. Det er nå viktig at ikke disse mister sin mulighet til å fortsette dette viktige arbeidet.