- Det er bare å begynne å ta i bruk de nye løsningene, sier fagdirektør Kari Befring Bjørnstad i DiBK. Foto: DiBK

- Ta i bruk digitale byggesøknader

1. oktober stenger Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ned tjenesten ByggSøk for nye byggesøknader, men for de profesjonelle aktørene i byggenæringen finnes det allerede nå digitale søknadsløsninger for byggesak. – Vi oppfordrer alle til å ta de nye digitale løsningene i bruk nå, sier fagdirektør Kari Befring Bjørnstad i DiBK.

Bjørnstad mener tiden er inne for både entreprenører og byggherrer å kreve bruk av digitale byggesøknader via Altinn.

– Det finnes fem ulike leverandører som har utviklet nye og brukervennlige løsninger for byggesøknader. Disse løsningene fungerer meget godt, og gir både komplette løsninger og en raskere saksbehandling, påpeker Bjørnstad overfor Byggeindustrien.

Feil på 40 prosent av byggesøknadene
Hun forteller at i dag er det feil på rundt 40 prosent av byggesøknadene som sendes inn.

– Ufullstendige byggesøknader gir unødvendig lang saksbehandling og mye ekstra arbeid for alle parter. Gjennom de nye digitale løsningene får vi mye større forutsigbarhet som gir enklere og kjappe løsninger og prosesser, legger Bjørnstad til.

1. oktober stenger DiBK ned dagens ordning med Byggsøk, en løsning man har benyttet gjennom flere år.

– Men det er ikke slik at man behøver å vente på denne datoen. Det er bare å begynne å ta i bruk de nye løsningene, sier hun.

Bjørnstad påpeker at de har gode erfaringer med de nye søknadsverktøyene så langt.

– Vi får inn veldig lite henvendelser på feil og plunder og heft. Ikke minst viser nabovarsel-løsningen at folk er klare for de nye verktøyene. Vi har snart fått registrert 500.000 nabovarsler gjennom den nye løsningen, og det har nesten ikke vært noen henvendelser rundt dette. De nye digitale løsningene treffer godt, sier Bjørnstad.

Godkjent av DiBK
I dag finnes de fem private leverandører, pluss Oslo kommune, som leverer digitale byggesaker. Alle disse sjekker automatisk om søknaden har all informasjon kommunen skal ha. Alle løsningene er også godkjent av DiBK. Byggesøknadene sjekkes mot nasjonale sjekklister utviklet av direktoratet, og løsningene benytter Altinn og sikrer at kommunen mottar informasjonen den skal ha.

– Dette betyr at vi har kvalitetssikret konseptene og tatt utgangspunkt i vår nasjonale sjekkliste. Det at private aktører kan utvikle nye løsninger basert på våre standarder er meget positivt, og åpner opp for mange gode løsninger, som også kan videreutvikles, sier Bjørnstad. Hun peker på at også flere nye leverandører kan få konsesjon til å levere nye byggesøknads-konsepter i tiden fremover.

– Vi er veldig godt fornøyde med at leverandørene har sett potensialet og gyvd løs på utviklingen. Vi i DiBK kan konsentrere oss om det vi er gode på, slik at disse løsningene kan brukes til å få inn søknadene så gode som mulig. Leverandørene har med all tydelighet vist at de kan snu seg raskt. Nå er det viktig at aktørene i næringen tar løsningene i bruk, oppfordrer Bjørnstad.

Arrangerer webinar
13. mai arrangerer DiBK et webinar hvor leverandørene av nye løsninger for byggesøknad presenterer sine produkter, og bransjen diskuterer fordeler og ulemper med de nye løsningene.

– Vi håper så mange som mulig blir med her og ser potensialet i de nye løsningene, sier Bjørnstad.