I alternativet med bygging av Mjøssykehuset i Moelv, beholdes Lillehammer sykehus (bildet) som akuttsykehus. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I alternativet med bygging av Mjøssykehuset i Moelv, beholdes Lillehammer sykehus (bildet) som akuttsykehus. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sykehuset Innlandet valgte å legge sykehus i Moelv

Sykehuset Innlandet har vedtatt å bygge Mjøssykehuset i Moelv. Det kan føre til at styremedlemmer trekker seg.

Nestleder Torbjørn Almlid hadde i forkant varslet at han vil tre ut av styret dersom det ble vedtak om Moelv. Åtte av elleve medlemmer i styret mente imidlertid at Moelv var det beste valget og vedtok derfor det, melder Gudbrandsdølen Dagningen og Oppland Arbeiderblad.

Ansattrepresentant Per Hillestad Christensen uttrykte også skepsis til modellen med Mjøssykehuset i Moelv og mener befolkningen i gamle Hedmark vil få et dårligere helsetilbud enn dem i gamle Oppland.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard anbefalte imidlertid styret å gå for Moelv. Det samme gjorde flertallet av fagmiljøene.

Styret i Helse sør-øst skal i september fatte vedtak om retningsvalg for sykehuset.