Ann Elisabeth Wedø

Sykehusbygg: - Norske sykehus er billigere enn mange tror

En ny rapport viser at det er 16 prosent dyrere å bygge sykehus i Norge enn i Danmark. Det er langt rimeligere enn tidligere beregninger viser.

Mens tidligere beregninger har anslått at det er rundt 40.000 kroner dyrere per kvadratmeter å bygge sykehus i Norge enn i Danmark, mener en ny rapport at avstanden er langt mindre.

Rapporten har justert prisene etter nasjonale og lokale forhold, og har dermed kommet fram til kvadratmeterprisen heller er rundt 8000 kroner dyrere.

- Det er en betydelig forskjell, og viser at norske sykehus ikke er så dyre som mange tror, sier administrerende direktør Ann-Elisabeth Wedø i Sykehusbygg.

Ulike faktorer

Hun sier at kvadratprisen på et nytt sykehus i Norge anslås til rundt 70.000 kroner per kvadratmeter, mens den i Danmark anslås til rundt 29.000 kroner per kvadratmeter.

Sykehusbygg og AS Byggallianse, som har utarbeidet rapporten, mener imidlertid at regnestykket ikke er så enkelt.

- Vi sammenlignet ulike faktorer som påvirker prisen. Da fant vi store forskjeller i budsjettforutsetningene. Danske sykehus belastes for eksempel ikke for merverdiavgift, som utgjør vel 20 prosent av kostnadene i Norge. Infrastruktur som veianlegg utenfor tomtegrensen, inngår heller ikke i byggebudsjettet, sier Wedø.

Hun peker også på at det generelle kostnadsnivået er 7 prosent lavere i Danmark.

- I tillegg vet vi at grunnforholdene er mer krevende i Norge. Danmark har heller ikke de samme klimakravene eller krav til jordskjelvsikring, sier Wedø.

16 prosent dyrere

Direktøren sier at å sammenligne priser på sykehus i de to landene dermed ikke er som å sammenligne epler med epler.

- Man må gå dypere inn i tallmaterialet, og se på faktorer som påvirker prisene, sier hun.

Justert etter nasjonale og lokale forhold har rapporten vurdert at det er rundt 16 prosent dyrere å bygge sykehus i Norge enn i Danmark.

- Vi ser blant annet at administrasjon løses på en annen måte. I tillegg er gjenbruksandelen av medisinsk teknisk utstyr på 36 prosent i Danmark, mens den er på 27 prosent i Norge. Målet vårt nå er å gå dypt inn i tallmaterialet fra rapporten, og se på hva vi kan gjøre for minke de 16 prosentene.

- Gjenta gode løsninger

Direktør Sverre Tiltnes i Bygg21 sier det er positivt hvis prisforskjellene er mindre enn antatt, men synes det underlig hvis Sykehusbygg er tilfreds med dagens prisnivå.

- Vi mener det er viktig å holde trykket oppe på de tiltakene Sykehusbygg-direktøren selv foreskrev under Byggedagene om industrialisering og å gjenta gode løsninger. Det vil ha en effektiviserende effekt, sier han, og legger til:

- Det bygges mange sykehus i Norge, og da er det viktig at man tar med seg lærdom fra et byggeprosjekt til det neste. Man må finne løsningene som fungerer bra, og gjenta dem.

Les også: Sykehusbygg samler 200 fagfolk i Trondheim