Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sykefraværet på stedet hvil

Sykefraværet i andre kvartal i år var på 5,9 prosent, det samme som i første kvartal, viser sesong- og influensajusterte tall fra Nav.

Det legemeldte sykefraværet i andre kvartal 2019 var 5 prosent, og det egenmeldte var 0,9 prosent.

– Sykefraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men hvis vi ser et år tilbake i tid, har kvinners sykefravær økt fra 7,2 til 7,5 prosent. Økningen er kommet på det legemeldte sykefraværet og spesielt i offentlig sektor, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Tallene er korrigert for sesongvariasjoner som blant annet skyldes influensa og bevegelige helligdager, slik at sykefraværet kan sammenlignes med de forrige kvartalene, ifølge Nav.

Fordelt etter arbeidssted hadde Oslo det laveste nivået på sykefraværet med 4,8 prosent, ifølge SSB. Like bak lå Rogaland med 5 prosent.

Tallene fra SSB er ikke sesong- og influensajusterte og sammenlignes derfor med samme kvartal året før.

Nordland lå høyest med 6,8 prosent. De eneste fylkene hvor sykefraværet gikk ned, var Aust-Agder (-0,3), Vestfold (-0,1) og Troms (-0,1). I alle de øvrige fylkene gikk fraværet opp eller var på samme nivå som tilsvarende kvartal i fjor.