Sweco har signert samarbeidsavtale med Madaster. Fra venstre daglig leder Marie Drange i Madaster, bærekraftsdirektør Merete Saugestad og gruppeleder Daniel Adolfsson i Sweco. Foto: Ellen Høvik
Sweco har signert samarbeidsavtale med Madaster. Fra venstre daglig leder Marie Drange i Madaster, bærekraftsdirektør Merete Saugestad og gruppeleder Daniel Adolfsson i Sweco. Foto: Ellen Høvik

Sweco med i partnerskap for økt ombruk

Sweco er det nyeste tilskuddet i Madasters pionerprogram for økt sirkularitet i byggenæringen.

I partnerskapet deltar ulike aktører som arbeider for å omstille bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen til grønnere og mer sirkulære verdikjeder, ifølge en pressemelding.

— Gjennom våre prosjekter og i samarbeid med våre kunder, har vi en unik mulighet til å være pådrivere for grønn omstilling. Dette gjør vi gjennom å iverksette konkrete og målbare tiltak som tilfører kunden verdi, og som skaper bedre resultater for klima og miljø, sier bærekraftsdirektør Merete Saugestad, bærekraftsdirektør i Sweco Norge, i meldingen.

Sweco Group er Europas største rådgiverselskap innenfor bærekraftig byutvikling, og et av verdens ledende miljøer innen bærekraftig utvikling med 18 500 ansatte i 14 land. Sweco Norge består av rundt 1 850 medarbeidere som driver rådgivning innenfor ingeniør-, arkitektur og miljøfag.

Nylig ble det kjent at Sweco også kjøper opp OBOS-eide Stema Rådgivning.

Saugestad forteller at Swecos bærekraftvisjon innebærer å ta hensyn til klima, natur, sirkularitet og å skape gode løsninger for mennesker.

— Det er en utålmodighet i bransjen. Vi ønsker å gjøre mer og vil bidra til å oppnå FNs klimamål. For Sweco innebærer dette blant annet en strategisk satsning på rehabilitering og sirkularitet, og vi har flere dyktige rådgivere som jobber med disse feltene, sier hun.

Daglig leder Marie Drange i Madaster er glad for å få rådgiverselskapet med i partnerskapet.

— Sweco har mulighet til å virkelig fremskynde omstillingen til en mer grønn og sirkulær byggenæring siden de favner vidt og bredt, sier hun

Ved å registrere byggematerialer og produkter, gis disse en identitet i Madaster-plattformen, gjennom materialpass. Det forenkler ombruk av byggematerialer. Slik reduseres uttak av nye byggematerialer, avfall reduseres, CO2-utslipp kuttes og miljøbelastningen reduseres.

— Det blir stadig viktigere å kunne dokumentere materialdata, og vi vet at mangel på dette kan være en barriere for å bli mer sirkulær. Madaster kobler sammen data over hele prosjektets levetid, og på denne måten bidrar det til ny innsikt og samtidig samler ulike aktører i samme plattform, sier Saugestad.

Madaster-sjefen er fornøyd med at Pionernettverket har samlet de fremste aktørene på sirkulær økonomi i byggenæringen, og opplyser at alle partnerne starter med å legge inn et pilotprosjekt i den digitale plattformen.

TAG arkitekter er kjøpt opp av Sweco, og vil bli fullintegrert fra 2023. Da vil arkitektene i TAG også ta i bruk Madaster.