Riksbanken og sjef Erik Thedéen holder styringsrenta uendret på 4 prosent, men den svenske sentralbanken varsler kutt i løpet av få måneder. Foto: Jessica Gow/TT / NTB
Riksbanken og sjef Erik Thedéen holder styringsrenta uendret på 4 prosent, men den svenske sentralbanken varsler kutt i løpet av få måneder. Foto: Jessica Gow/TT / NTB

Sveriges sentralbank holder renta uendret, men varsler kutt mot sommeren

Svenske Riksbanken holder styringsrenta uendret på 4 prosent, men venter tre rentekutt de neste tolv månedene.

Rentenivået er det høyeste i landet siden 2008. Beslutningen var i tråd med forventningene.

– Inflasjonen er på vei mot å stabilisere seg ved målet, men inflasjonstrykket er fortsatt noe økt. Ledelsen har derfor besluttet å la styringsrenten stå uendret på 4 prosent, skriver Riksbanken i en pressemelding.

Riksbanken venter tre rentekutt innen ett år, det første trolig i mai eller juni, ifølge en ny prognose.

– Om inflasjonsutsiktene fortsetter å være gunstige, kan styringsrenten trolig senkes i mai eller juni, skriver banken.

Prognosen for styringsrenten, den såkalte rentebanen, ligger på 3,2 prosent i første kvartal av 2025, videre ned til 2,8 prosent ett år senere og 2,6 prosent i første kvartal i 2027.

Banken har også senket inflasjonsprognosen. Veksten i konsumprisindeksen (KPI) beregnes i år til 3,5 prosent, og ventes å minke til 1,5 prosent i 2025, rundt 1 prosent lavere enn tidligere prognoser.

– Inflasjonsforventningene er godt forankret og lønnsveksten moderat. Inflasjonen har fortsatt å minke, og indikatorer tyder på at den på sikt vil nærme seg 2 prosent, skriver Riksbanken.

Svenske Konjunkturinstitutet (KI) opplyste tirsdag at det venter fire rentekutt og styringsrente på 3 prosent før årsskiftet.