Illustrasjonsfoto

Svakere resultater i Block Watne

BWG Homes-konsernet hadde operative driftsinntekter på NOK 1 036 millioner i 4. kvartal 2013. Det er en økning på 7,8 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2012. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble på 107 millioner, en reduksjon på 26,6 prosent.

Kvartalets operative EBITDA-margin ble 10,3 prosent (15,2 prosent), og kvartalets operative EBIT-margin ble 10,0 prosent (15,2 prosent).

Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2013 var NOK 1 675 millioner, opp NOK 221 millioner fra utgangen av 2012. Det skyldes i hovedsak økt ordrereserve i BWG Homes AB og konsolidert ordrereserve for Kärnhem.

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 102 millioner mot negativ NOK 30 millioner i 4. kvartal 2012. Negativ kontantstrøm fra driften har medført at netto rentebærende gjeld har økt med NOK 118 millioner fra forrige kvartal.

I november ble det utstedt en ny obligasjon på NOK 350 millioner.

- Operative resultater i 4. kvartal påvirkes av svakere salg i Block Watne kombinert med utflating i enhetspriser og økte produksjonskostnader. Det er gledelig at BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan) fortsetter trenden fra 3. kvartal og viser vekst i resultater, salg og marginer. Kärnhem kan også vise til positiv utvikling. Bedring i det svenske boligmarkedet bidrar til at ordreinngang økte med 19,0 % til NOK 951 millioner. For året 2013 kan konsernet vise til historisk høy omsetning og sterk ordreinngang, sier konsernsjef Ole Feet i BWG Homes ASA.

- I Norge har boligprisveksten og salgstakten flatet ut de siste månedene, og ser ut til å stabilisere seg på mer normale nivåer. Block Watne tilpasser sin virksomhet til markedssituasjonen, og prioriterer enklere og rimeligere boliger med kortere tid til ferdigstilling. Det er et sterkt fokus på å redusere kapitalbinding og oppnå positiv kontantstrøm, blant annet gjennom salg av ferdigproduserte boliger.

- Det svenske boligmarkedet har utviklet seg positivt gjennom året. Egenregiprosjekter og produkter som også er tilpasset bostadsrettsforeninger (BRF) forventes å gi positiv effekt på volum og resultater i BWG Homes AB. Virksomheten har i andre halvår 2013 salgsstartet seks BRF-prosjekter som har fått god mottagelse i markedet, og produksjonen av de første prosjektene startes allerede i 1. kvartal Kärnhem kan vise til god utvikling og en høyere aktivitet enn tidligere planlagt. Kärnhem har en rekke prosjekter for salg og i produksjon, og er godt posisjonert for 2014, sier Ole Feet.

Styret vil fremme forslag for generalforsamlingen om utbetaling av et utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 0,25 per aksje. Utbyttet vil totalt utgjøre NOK 34 millioner. Styret har valgt å fravike tidligere kommunisert utbyttenivå på minimum 50 % av ordinært resultat etter skatt for å prioritere nedbetaling av gjeld.