Utenfor den britiske kysten har blant annet Equinor hatt vindfarmer i flere år. Før det kan settes ut vindturbiner på norsk sokkel, må miljøkonsekvensene undersøkes. SV ber om at arbeidet kommer i gang umiddelbart. Illustrasjonsfoto: Øyvind Gravås / Equinor / NTB
Utenfor den britiske kysten har blant annet Equinor hatt vindfarmer i flere år. Før det kan settes ut vindturbiner på norsk sokkel, må miljøkonsekvensene undersøkes. SV ber om at arbeidet kommer i gang umiddelbart. Illustrasjonsfoto: Øyvind Gravås / Equinor / NTB

SV vil ha fortgang i miljøstudier for havvind

SV frykter miljøstudier kan forsinke utbyggingen av vindkraft til havs. De ber regjeringen sette i gang undersøkelsene umiddelbart.

Før man kan sette ut vindturbiner, må det gjennomføres omfattende miljøstudier av områdene det skal bygges i. SV vil starte dette arbeidet allerede til sommeren, skriver Dagens Næringsliv.

– Skal vi komme i gang med en forsvarlig satsing på havvind, hvor vi tar hensyn til natur, fiske og fiskerier, må vi komme i gang med en offentlig styrt kartlegging og forundersøkelser nå. Vi vet at det haster å få kuttet utslipp av klimagasser. Da forventer vi at regjeringen kommer med penger i revidert nasjonalbudsjett, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Regjeringen kan ikke love så rask oppstart som Haltbrekken ønsker. Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet sier de legger opp til at aktørene som får tildelt areal skal sende inn forslag til program for konsekvensutredning.

Havvindselskapet Vårgrønn frykter det kan koste dyrebar tid.

– Studier på fisk, trekkfugl og marine pattedyr krever datainnsamling over flere sesonger. Å vente til etter tildeling av areal vil forsinke datainnhentingen med flere år, sier Erik Mathias Dugstad, Vårgrønns direktør for samfunnskontakt.