Reindriftssamene fra Fosen demonstrerte foran Stortinget i august i fjor. De vant fram i Høyesterett med at vindkraftutbyggingen var ulovlig, men vindmøllene står fortsatt. På bildet holder reindriftssame Maja Kristine Jåma appell. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Reindriftssamene fra Fosen demonstrerte foran Stortinget i august i fjor. De vant fram i Høyesterett med at vindkraftutbyggingen var ulovlig, men vindmøllene står fortsatt. På bildet holder reindriftssame Maja Kristine Jåma appell. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

SV presser regjeringen om omstridte vindmøller på Fosen

Vindmøllene på Fosen står fortsatt, ett år etter høyesterettsdommen som sier at konsesjonen er ulovlig. SV krever nå svar fra fire statsråder i Stortinget.

– Det er et pågående menneskerettsbrudd, det er svært alvorlig, sier Lars Haltbrekken (SV), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Samiske reineiere har krevd at vindmøllene må rives etter Høyesteretts dom, men regjeringen vil heller finne tiltak for at reindriften og vindkraften kan eksistere side om side.

– Det regjeringen har satt i gang er utredninger. Det mener vi ikke er holdbart, sier Haltbrekken til NTB.

Viser til internasjonalt engasjement

I den ordinære spørretimen onsdag har SV sendt bud på fire statsråder for å svare på spørsmål om saken. Målet er å legge press på regjeringen, sier Haltbrekken.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) får spørsmål om hvordan regjeringens håndtering rimer med Norges engasjement for menneskerettigheter andre steder i verden.

– Norge har jo et internasjonalt engasjement for menneskerettigheter og tar det ofte opp med andre land. Så er vi vitne til et menneskerettsbrudd overfor urfolk her hjemme, sier Haltbrekken.

Tilgang til vinterbeite

Også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), landbruksminister Sandra Borch (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) får spørsmål om saken. SV vil blant annet vite hvordan regjeringen vil sikre at reinen på Fosen får tilgang til vinterbeite og hvordan den vil ivareta reindriftssamenes rettigheter i forbindelse med industriplaner andre steder i landet. Partiet spør dessuten om regjeringen vil «fryse inntektene» til selskapet Fosen vind.

Reineierne på Fosenhalvøya fikk medhold i Høyesterett i dommen i fjor. Den slo fast at vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Reineierne har krevd at vindmøllene må rives, men regjeringen vil altså heller finne tiltak for reindriften. Etter samenes syn finnes det ikke tiltak som er gode nok til å løse problemet så lenge vindmøllene står.

Haltbrekken mener det bare er én løsning som er akseptabel:

– Vi trenger mer fornybar energi, men vi kan ikke bryte menneskerettighetene. Derfor ser vi ikke noen annen løsning enn at vindmøllene må ned, sier han.

SVs Lars Haltbrekken (SV) mener det er et pågående menneskerettsbrudd at vindmøllene på Fosen fortsatt står og krever at de rives. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

SVs Lars Haltbrekken (SV) mener det er et pågående menneskerettsbrudd at vindmøllene på Fosen fortsatt står og krever at de rives. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB