Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Styringsrenten uendret på 0,75 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

I Pengepolitisk rapport 4/18, som ble publisert 13. desember, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i mars 2019, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Veksten internasjonalt er litt svakere enn anslått, og det er fortsatt betydelig usikkerhet om utviklingen fremover. Her hjemme ser den økonomiske veksten og arbeidsmarkedet ut til å utvikle seg om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet.

- Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/18, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.