Frps energitalsmann Marius Arion Nilsen kaller Høyre et haleheng til dagens regjering og beskylder dem for å føre samme politikk som Ap og Sp. Foto: Javad Parsa / NTB

Frps energitalsmann Marius Arion Nilsen kaller Høyre et haleheng til dagens regjering og beskylder dem for å føre samme politikk som Ap og Sp. Foto: Javad Parsa / NTB

Strømpolitikk splitter de borgerlige partiene

Frps Marius Arion Nilsen sår tvil om partiet kan sitte i regjering med et Høyre som han kaller «et haleheng til dagens regjering» i energipolitikken.

– Vi kan ikke sitte og styre i en framtidig regjering som fører en kraftpolitikk som skader oss. Da må vi heller la være å regjere. Vi kan ikke støtte en energipolitikk som er til skade for landet, da må vi ta til motmæle, sier Frps energipolitiker Marius Arion Nilsen, til Klassekampen.

Alle de fire borgerlige partiene vil ha støtteordninger for husholdninger, men er uenige om utforming. Frp og KrF vil ha makspris på 50 øre, mens Høyre støtter modellen som gjelder i dag, der staten dekker 90 prosent av prisen når den overstiger 70 øre pluss moms.

Venstre mener makspris er uaktuelt og vil ikke gripe inn i strømeksporten. Det vil heller ikke Høyre, som likevel mener at kraftselskapene må spare på vannet for å sikre nivå i vannmagasinene. Både Frp og KrF har bedt om stans i eksporten.

– Nå er Høyre et haleheng til dagens regjering og vil føre samme politikk som Ap og Sp. Da er det vår plikt å påpeke forskjellene. Selv om Høyre er vår foretrukne regjeringspartner. Men om energipolitikk er vi ikke enige, understreker Nilsen.