Strøm Gundersen er valgt som entreprenør for to kontrakter for bygging av henholdsvis hotell og kontorbygg på Brakerøya i Drammen. Ill. Drammen Helsepark/Dark Arkitekter

Strøm Gundersen er valgt som entreprenør for to kontrakter for bygging av henholdsvis hotell og kontorbygg på Brakerøya i Drammen. Ill. Drammen Helsepark/Dark Arkitekter

Strøm Gundersen bygger hotell og kontorbygg i Drammen

Strøm Gundersen, et selskap i AF Gruppen, er valgt som entreprenør for to kontrakter for bygging av henholdsvis hotell og kontorbygg på Brakerøya i Drammen. Begge kontraktene er totalentrepriser og har en samlet verdi på 516 millioner kronr eksklusive merverdiavgift.

Den ene kontrakten er inngått med Drammen Helsepark Bygg BK 3-1 AS og gjelder oppføring av konferansesenter og hotell på cirka 13.600 kvadratmeter med ni etasjer og 220 rom. Avtalen har en verdi på 345 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Den andre kontrakten er inngått med Drammen Helsepark Bygg BK 3-2 AS og omfatter bygging av et kontorbygg på åtte etasjer og cirka 5.600 kvadratmeter BTA. Avtalen har en verdi på 171 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

– Begge byggene vil oppføres over eksisterende p-kjeller bygget i en annen entreprise. Byggene skal oppnå sertifiseringen Breeam-Nor Excellent. Byggearbeidene forventes å starte i 4. kvartal 2024 med ferdigstillelse i 2. kvartal 2026, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Det nye sykehuset i Vestre Viken, der AF Gruppen har flere entrepriser, er under bygging på Brakerøya i Drammen. På nabotomtene utvikles helserelaterte virksomheter under navnet Drammen Helsepark. Drammen Helsepark er heleid av Bane Nor Eiendom AS.