AF Offshore Decom. Foto: Helene Pettersen/ AF Gruppen
AF Offshore Decom. Foto: Helene Pettersen/ AF Gruppen

Stort offshoreoppdrag til AF Gruppen

AF Gruppen er tildelt kontrakt fra TotalEnergies EP Nederland B.V. for fjerning og gjenvinning av plattformer i nederlandsk sektor av Nordsjøen.

Kontrakten omfatter prosjektering, forbedrende arbeider, fjerning, transport, gjenvinning og sluttdisponering (EPRD) av ti plattformer med en samlet vekt på 17.000 tonn, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Prosjektet vil starte opp umiddelbart etter kontraktsignering og er planlagt ferdigstilt innen utløpet av 2025. Plattformene vil bli transportert til AF Miljøbase Vats for gjenvinning.