Større lokal råderett?

Med Senterpartiet inn i flere sentrale poster i regjeringen vil det tradisjonelt alltid legges opp til en sterk medbestemmelse fra lokaldemokratiet og mer råderett til lokale aktører til å fatte viktige beslutninger som direkte påvirker regionene og kommunene rundt om i landet. Dette har vi allerede begynt å merke virkningene av.