Store planer for byggesystemer i Irland

Hydro planlegger å utvide virksomheten med aluminiumbaserte byggesystemer i Irland.

Merkevareselskapet Technal har i løpet av tre år doblet sitt salg på den grønne øya. Technal har planer om å flytte til nye og større lokaler i Tougher Business Park i Naas og å foreta en rekke nyansettelser innenfor salg og teknisk støtte. Investeringen vi gjorde i en uavhengig base for Technal i Irland i 2002, og muligheten for å tilby våre systemer direkte, har gitt oss mer enn dobbelt så stor markedsandel på denne korte tiden. Det er litt av en prestasjon og en skikkelig fjær i hatten for det irske teamet, sier daglig leder Bob Welsh. Den nye satsingen er ytterligere bevis på den suksess vi har hatt med vår kundeorientering både i Storbritannia og Irland. Vi arbeider fortsatt med å oppnå kortere ledetider og de høyeste kvalitetsstandardene, og med å tilby pålitelige og effektive tjenester til leverandørindustri, arkitekter og entreprenører, legger han til. Etterspørselen etter våre systemer øker i hver eneste sektor, og vi utvider produktutvalget som respons på endrete krav både når det gjelder spesifikasjoner og produsenter. Volumet av fasadekledning vokser som følge av at kontor- og næringsvirksomhet flytter til mer åpne og gjennomskinnelige bygninger. Arkitektene ønsker seg stadig mer glass for å få maksimalt med naturlig lys, og spesifikasjonene er blitt mer teknisk krevende, påpeker Welsh. Vi tar på oss mer designarbeid i de tidlige fasene av et prosjekt for å bidra til å skape de beste praktiske løsningene, samtidig som hensynet til estetikk blir ivaretatt. I tillegg til Technal har Hydros forretningsenhet Hydro Building Systems de to merkevarene Domal og Wicona innenfor produktområdet for byggesystemer i aluminium.