Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på en pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på en pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stor vekst i antall studenter og tilbud på fagskolene

I 2020 var det nesten 5.000 flere fagskolestudenter enn året før. Samtidig har det vært en vekst også i tilbudene på skolene, viser en ny rapport.

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning viser at det ble 14 prosent flere utdanningstilbud på fagskolene fra 2019 til 2020.

– Dette er fantastiske nyheter og har vært villet politikk fra regjeringens side. Norge har et stort behov for flere flinke fagarbeidere i årene framover. Der er fagskolene helt avgjørende, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Rapporten viser at det var en stor økning i antall studenter som ble tatt opp på grunn av yrkesfaglig kompetanse fra videregående. Asheim sier dette henger sammen med regjeringens koronatiltak.