— Trenden for Nord-Norge er at boligbyggingen går ned, og den har falt jevnt siden 2016. Den er forventet å falle videre, men vi har mange spennende industriprosjekter på gang, sier EBA-direktør Stein Windfeldt. Her foran boligprosjektet Skir i Tromsø. Foto: Daniel Lilleeng

— Trenden for Nord-Norge er at boligbyggingen går ned, og den har falt jevnt siden 2016. Den er forventet å falle videre, men vi har mange spennende industriprosjekter på gang, sier EBA-direktør Stein Windfeldt. Her foran boligprosjektet Skir i Tromsø. Foto: Daniel Lilleeng

Stor usikkerhet i nord, men likevel optimisme

Befolkningsnedgang og konsekvenser av Ukraina-krigen setter sitt preg på bygg- og anleggsnæringen i Nord-Norge.