Konsernsjef Erik Øyno i Protan. Foto: Stefan Offergård

Konsernsjef Erik Øyno i Protan. Foto: Stefan Offergård

Stor usikkerhet blant produsentene

Svakere omsetning og stor usikkerhet preger byggevareprodusentene innen glass, tak og fasade.