Ill. Drammen kommune

Ill. Drammen kommune

Stor-Oslo Eiendom kjøper eiendom ved Drammen sykehus

19. desember ble det offentliggjort at Stor-Oslo Eiendom kjøper Drammen sykehus på
Bragernes av Helseforetaket Vestre Viken. Nå kjøper de Konggata 51 ved Drammen sykehus av
Entra.

– Eiendommen er på cirka 6,5 mål og ligger i umiddelbar nærhet til dagens Drammen sykehus på
Bragernes, skriver Stor-Oslo Eiendom i en pressemelding. I dag huser eiendommen Vestre Viken Helseforetak som leietaker, men Stor-Oslo Eiendom har som ambisjon å omregulere eiendommen til boligformål.

Eiendommen inngår i området som skal omreguleres sammen med Drammen Sykehus. Partene er enige om at kjøpesummen for eiendommen skal holdes konfidensielt. Leietaker er Vestre Viken Helseforetak, som i dag driver et habiliteringssenter på eiendommen. De har en leieavtale frem til andre halvdel av 2026.

– Vi har lykkes å komme til enighet med Entra om en handel denne høsten. Vi syns denne
eiendommen har en sjarmerende beliggenhet, og med en topografi som egner seg godt for
boligutvikling. Nå ser vi frem til å videreføre regulerings- og utviklingsprosessen for denne
eiendommen, sier Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom i meldingen.

Eiendommen, som forventes å kunne huse cirka 100-120 boliger, inngår i en større
områdeplan som inkluderer både Drammen sykehus og øvrige grunneiere i nabolaget.

– En etterfølgende detaljregulering for eiendommen forventes å kunne være på plass i 2025/26, skriver selskapet.

– Stor-Oslo Eiendom har som ambisjon å miljøsertifisere alle våre boligutviklingsprosjekter i henhold
til Breeam-Nor standarden, og dette prosjektet i Konggata er intet unntak. Vi har også som ambisjon
å utvikle et boligprosjekt som står seg godt arkitektonisk, som vi er sikre på vil bli tatt godt imot blant
fremtidige boligkjøpere på denne delen av Bragernes, sier Grimstad.

Stor-Oslo Eiendom har tidligere ferdigstilt to boligprosjekter på Bragernes, og har for tiden tre
boligprosjekter under utvikling i samme område, øst for Bragernes torg.