Illustrasjon: Drammen SykehusIllustrasjon: Drammen SykehusIllustrasjon: Drammen Sykehus

Stor-Oslo Eiendom kjøper Drammen sykehus

Eiendomsutvikler Stor-Oslo Eiendom har inngått avtale med helseforetaket Vestre Viken om å kjøpe de fem tomtene som utgjør gamle Drammen sykehus. Kjøpesummen vil være minimum 850 millioner kroner.

Det kommer frem i pressemeldinger fra både Vestre Viken og Stor-Oslo Eiendom mandag.

Styret i Vestre Viken godkjente salget 28. november, men salget ble godkjent i styret i Helse Sør-Øst først 16. desember.

Sykehustomtene på Bragernes er på totalt 57 mål, og på eiendommene finnes det nesten 80.000 kvadratmeter med bygningsmasse. Stor-Oslo Eiendom overtar det fulle ansvaret for bygningsmassen, samt videre regulering og utvikling av eiendommene, skriver Vestre Viken i meldingen fra helseforetaket.

Kjøpesummen for eiendommen vil være minimum 850 millioner kroner, og videre ligger det en mekanisme i avtalen som gjør at kjøpesummen kan oppjusteres basert på regulering og oppnådd utnyttelsesgrad. Partene har en felles ambisjon om at regulert volum kan medføre en ytterligere økning i kjøpesum anslagsvis i størrelsesorden 200 til 350 millioner kroner, skriver helseforetaket videre.

Styret er godt fornøyd med gjennomføring av salgsprosessen og det endelige resultatet. Selv om eiendomsmarkedet har blitt mer utfordrende det siste halvåret, har det vært god konkurranse fra seriøse aktører. For Vestre Viken har det vært viktig å få på plass en kjøper som kan ta en aktiv rolle i det videre reguleringsarbeidet sammen med kommunen og med støtte fra foretaket. Vi tror Stor-Oslo Eiendom vil bli en god eier og utvikler av tomtene, sier styreleder i Vestre Viken, Siri Hatlen.

Sykehuset fortsetter driften på området frem det nye sykehuset står klar på Lierstrand, trolig i 2026, skriver Stor-Oslo Eiendom i en pressemelding om tomtekjøpet.

Eiendomsutvikleren har planer om å utvikle en helt ny bydel i sentrum av Drammen.

– Dette er en unik mulighet til å utvikle Drammen i tett samarbeid med helseforetaket Vestre Viken, Drammen kommune og andre involverte grunneiere. Vi kan ta oss god tid til å planlegge de overordnede rammene, og sikre en god transformasjon av området til bolig- og næringsformål, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom i pressemeldingen.

Utvikleren planlegger omtrent 900 nye boliger på sykehusområdet.