Lierstranda skal forvandles fra industri, lager og logistikk til en ny bydel. Illustrasjon: Link arkitektur
Lierstranda skal forvandles fra industri, lager og logistikk til en ny bydel. Illustrasjon: Link arkitektur

I dette byutviklingsprosjektet kan det komme 8.000 nye boliger

Fjordbyen Lier og Drammen kan bli bygget ut med 940.000 kvadratmeter. Det viser forslaget til områderegulering som nylig ble overlevert til Lier kommune.

Eidos Eiendomsutvikling AS leverte fredag et forslag til områdeplan som gir rom for 8.000 boliger. Bestillingen kom fra Lier kommune i 2018.

Fjordbyen er allerede under bygging. I 2019 startet Helse Sør-Øst bygging av nye Drammen sykehus. Sist vinter startet byggeprosessen for Drammen Helsepark. Det er byggeprosjekter på nær 250.000 kvadratmeter.

I områdeplanen for resten av fjordbyen legges det opp til å bygge 940.000 kvadratmeter. Det aller meste er boliger, men planen inneholder også næringsbygg på 200.000 kvadratmeter og offentlige bygg på 40.000 kvadratmeter.

– Den nye byen planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Inn kommer butikker, kontorarbeidsplasser, parker, strandpromenader, badeanlegg, servicebedrifter, barnehager og skoler, skriver Eidos Eiendomsutvikling i en pressemelding.

Det er 19 grunneiere innenfor reguleringsområdet. Eidos er den største med 550.000 kvadratmeter av området på en million kvadratmeter landareal. I tillegg er store arealer satt av for kanaler. En øystruktur skal etableres.

– Ambisjonen har vært å gi det beste grunnlaget for Fjordbyen gjennom en robust og god plan som kan gjennomføres. Jeg føler meg trygg på at vi vil lykkes gjennom et fortsatt godt samarbeid, sier administrerende direktør Anders Edbo i Eidos.

– Her har vi Norges største byutviklingsprosjekt. Lierstranda skal forvandles fra industri, lager og logistikk til en miljøvennlig og bærekraftig by. Det sittende kommunestyret skal vedta planen. Det er målet, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune i en pressemelding.

Kommunaldirektør Sikke Næsheim har nå overtatt ansvaret for planen.

– Overleveringen av planen er et stort øyeblikk for kommunen. Lier blir en helt ny kommune. Lierstranda skal bli et godt sted for alle innbyggerne i hele kommunen, sier Næsheim.

Fjordbykontoret i Lier er i gang med å jobbe fram innstillingen til politikerne.

– Vi har startet møteserien med grunneierne. Samtidig jobber vi med kommunedelplanen for samferdsel. Den må på plass før områdeplanen kan vedtas. Ambisjonen er å legge til rette for førstegangsbehandling tidlig på nyåret, endelig vedtak i 2023 og mulig byggestart i 2025, sier Jan Willy Føreland som leder Fjordbykontoret i Lier kommune.

LINK Arkitektur vant sammen med Multiconsult og WSP tilbudskonkurransen i 2018.

– Dette har vært et fantastisk spennende prosjekt å jobbe med. Det har vært fire morsomme, utfordrende og lærerike år. Jeg er svært stolt av resultatet og den formidable innsatsen til alle som har vært involvert i rådgivergruppen fra LINK Arkitektur, Multiconsult og WSP, sier prosjekteier Camilla Aakre i LINK Arkitektur.