Stor luftforurensning i Oslo

Fem luftmålestasjoner i Oslo viste «betydelig helserisiko» tirsdag ettermiddag.

Stedene som hadde dårligst luftkvalitet var Kirkeveien, Aker sykehus, Alna senter, Bryn skole og Hjortnes ved E18 i nærheten av Skillebekk, skriver Aftenposten.

– Det har det vært lite snø og is – gatene er tørre. Det ligger også mye oppsamlet veistøv fra vinteren på veiene, og dette virvles opp når det er mye trafikk. Dette er egentlig et vårfenomen, sier kommunikasjonssjef Christine Forsetlund Solbakken ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Målingene ble gjort klokken 16 tirsdag ettermiddag.