Prosjektleder Tor Jørgen Askim i Naml får storinnrykk på standen av folk som vil ha speeddate om hagen med en ekspert. Foto: Svanhild Blakstad

Stor interesse for speed-date med hageeksperter

Et rush av interesserte meldte seg da Naml og fagskolen Vea annonserte gratis speed-date med eksperter innen hagedesign og anleggsgartnerfaget.

- Vi trodde på 15-20 påmeldinger, men nå har vi fått 37 og det strømmer fortsatt inn, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i Naml.

Som et ledd i å skaffe blest om den store inspirasjonhagen som er bygget i Naml-regi på Hagemessen, har Naml og Vea Norges grønne fagskole gått ut i forkant av messen og invitert til gratis mini-konsultasjon med en anleggsgartner eller hagedesigner.

- Interessen har vært formidabel, og det strømmer fortsatt på med påmeldinger. Vi håper vi rekker å ta unna alle sammen, sier Askim, før han forbereder seg til første konsultasjon.

Markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud i Vea - Norges grønne fagskole og prosjektleder Tor Jørgen Askim i Naml. Foto: Svanhild Blakstad