Foto: NGBC

Stor interesse for BREEAM-kurs

Norwegian Green Building Council (NGBC) kan etter 225 arrangerte kurs I BREEAM-NOR registrere stor interesse for opplæring i miljøsertifisering.

Det skriver NGBC i enpressemeldingfredag.

– De siste par årene har vi ligget stabilt på rundt 50 kurs i året, men vi ser at typen kurs vrir seg fra standard innførings- og AP-kurs til bedrifts- og prosjekttilpassede kurs eller fordypningskurs innen ulike BREEAM-emner, forteller utviklingssjef i NGBC, Anders Nohre-Walldén.

NGBC har siden 2011 tilbudt innføringskurs i BREEAM-NOR, og kursene arrangeres hvert halvår i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Selv om etterspørselen etter standardkursene, ifølge pressemeldingen, fortsatt er høy, ser NGBC stadig behovet for å utvikle kurstilbudet ytterligere. Mange ønsker seg fordypningskurs innenfor eget fagfelt.
Derfor har NGBC etablert samarbeid med bransjeforeninger som Grønn Byggallianse, Lyskultur, Byggevareindustrien og nå sist Rørentreprenørene Norge for å svare på etterspørselen fra markedet, heter det i meldingen.

Rundt påsketider kommer også en ny BREEAM NOR-manual, og NGBC skriver i pressemeldingen at de også er klare for den nye manualen.

– Da vil vi oppdatere alle våre kurs for å reflektere endringene. I tillegg vil vi kjøre kortere kurs som informerer om de viktigste endringene i den nye manualen, sier Nohre-Walldén.