Bilde fra storflommen i Odda i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Stor fare for vårflom i vest

Mye snø i fjellet vest i Sør-Norge gir stor sannsynlighet for stor vårflom på Vestlandet i år.

I de vestlige fjellområdene i Sør-Norge har snøsmeltingen ennå ikke kommet ordentlig i gang. Dessuten er det uvanlig mye snø sammenlignet med hva som er vanlig på denne tiden av året i disse områdene. Dette gjør sannsynligheten for en stor vårflom er stor i flere av elvene på Vestlandet fra Rogaland i sør til Rauma i nord, opplyser Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er også større sannsynlighet enn vanlig for stor vårflom i deler av indre Troms, i indre strøk av Nordland og i vestlige fjellområder på Øst- og Sørlandet.

NVE understreker at værforholdene fremover vil være avgjørende. Hvis det kommer en periode med både varme og mye regn samtidig, kan det bli stor flom i mange av de snørike vassdragene. Hvis det blir lite nedbør og kun moderat varme i snøsmelteperioden, er det ikke sikkert at vårflommen blir større enn normalt.