Thomas Støkken går fra topplederjobben i Løvenskiold Handel og inn i Postens konsernledelse som ny konserndirektør for divisjon E-handel og logistikk. Foto: Tore Oksnes

Thomas Støkken går fra topplederjobben i Løvenskiold Handel og inn i Postens konsernledelse som ny konserndirektør for divisjon E-handel og logistikk. Foto: Tore Oksnes

Støkken fra Løvenskiold Handel til Posten

Posten-konsernet har ansatt Thomas Støkken (52) som ny konserndirektør for divisjon E-handel og logistikk.

Støkken kommer fra stillingen som administrerende direktør i Løvenskiold Handel, en stilling han tiltrådte 1. august 2017.

– Jeg er svært imponert over jobben som er gjort de siste årene innenfor bærekraft og teknologiutvikling. Her har Posten virkelig gått foran og tatt en viktig og relevant posisjon. Oppgaven med å lede Brings nordiske E-handel og logistikkvirksomhet er veldig spennende. Det er en fremoverlent, kundeorientert og dyktig organisasjon som har et sterkt utgangspunkt for å lykkes i et konkurranseintensivt marked med raske endringer, sier Thomas Støkken i en pressemelding.

Før stillingen som administrerende direktør i Løvenskiold Handel var han mange år i Statoil/ Circle K, blant annet som konserndirektør Norge og som strategidirektør. Støkken hadde også flere lederroller i Posten fra 2004 – 2010, sist som direktør for tidligere Bring Mail.

– Jeg er svært fornøyd med å få en kapasitet som Thomas inn i konsernledelsen. Han kan vise til sterke resultater i sine tidligere roller, der han har bidratt til betydelig vekst og lønnsomhetsforbedring. Han har bred kommersiell erfaring og vil være en sterk drivkraft i arbeidet med å videreutvikle eksisterende tjenester og utvikle nye konsepter. Samtidig er dette nok et eksempel på dyktige folk som vender tilbake til konsernet etter noen år ute, noe som er gledelig, sier konsernsjef Tone Wille i meldingen.

Thomas Støkken tiltrådde stillingen 1. august.