Åfjord Aktivitetshus. Illustrasjon: Pir II

Stjern Entreprenør sikret to kontrakter

Trøndelagsbedriften Stjern Entreprenør har i løpet av den siste måneden underskrevet kontrakter på Åfjord Aktivitetshus og Lerøy Midt Belsvik BT2.

Det skriver entreprenøren, som har hovedkontor i Åfjord i Trøndelag, i en pressemelding denne uken.

Åfjord Aktivitetshus bygges på oppdrag for Åfjord kommune, og består blant annet av et badeanlegg med 25 meter langt treningsbasseng, 12,5 meter langt opplæringsbasseng, stupetårn, vannsklie, utendørs varmekulp, badstue og garderober. I tillegg er det en kulturhusdel med blant annet bibliotek, konsert- og teatersal, kino, kulturskole, fritidsklubb, kafé og restaurant, frivilligsentral, newtonrom og administrasjon. I underetasjen skal Stjern blant annet oppføre parkeringsanlegg og tekniske anlegg.

Lerøy Midt Belsvik BT2. Illustrasjon: Øystein Thommesen AS/ Karl Knudsen AS

Lerøy Midt Belsvik BT2 er andre byggetrinn av Lerøy Midt sitt smoltanlegg i Belsvik i Heim kommune. Med byggetrinn to på plass, vil Lerøy Midt øke kapasiteten til å produsere smolt fra dagens mengde på 1.100 tonn til 6.000 tonn, skriver Stjern Entreprenør.

Postsmoltanlegget utføres med plasstøpte konstruksjoner i RAS-anlegg og kar-avdeling. Totalt vil omtrent 10.000 kubikkmeter betong gå med på bygget, som får et bruttoareal på omtrent 15.000 kvadratmeter.

‒ Dette er to store kontrakter som sikrer en meget høy sysselsetting og forutsigbarhet i 2020 og 2021. Vi har nå en historisk stor ordrereserve, noe som er spesielt gledelig i dagens usikre markedssituasjon, kommenterer Sindre Stjern-Strøm, daglig leder i Stjern Entreprenør.