Stig Bech. Foto: Sturlasson
Stig Bech. Foto: Sturlasson

Stig Bech går til i Haavind

Stig Bech har de siste tre årene vært partner i Wiersholm, og går nå inn som partner i Haavind fra 1. juni.

Brech trekker frem Haavinds langvarige og sterke posisjon innenfor eiendom som en viktig del av begrunnelsen for valget.

– Haavind er kanskje det firmaet som historisk har vært «Eiendom» med stor «E». Det er et firma jeg kjenner veldig godt og som har kvalitet og verdier det er lett å identifisere seg med, sier Bech til advokatfirmaets nettsider.

Bech har også vært konsernsjef i Solon Eiendom og partner i BAHR og Wikborg Rein. Han er nå også styreleder i Norsk Eiendom.

Herman Roksund, partner og leder av eiendomstransaksjon i Haavind, sier han er svært godt fornøyd med at Stig Bech kommer inn som partner. 

– Stig er en av de aller mest erfarne advokatene i vår bransje, og har et unikt nettverk som også passer godt med bredden i vår eiendomssatsning. Han har også hatt en rekke sentrale verv, og vil være et verdifullt tilskudd for både vår avdeling og for firmaet som helhet. Vi gleder oss til å få Stig med på laget vårt, sier Roksund til nettsiden.