– Vedtektsendringen er svært problematisk fordi den bryter med prinsippet om Norsk Eiendoms fulle autonomi i næringspolitiske spørsmål, men også fordi den står i strid med vår formålsparagraf, sier styreleder Stig Bech i Norsk Eiendom. Foto: Sturlasson

– Vedtektsendringen er svært problematisk fordi den bryter med prinsippet om Norsk Eiendoms fulle autonomi i næringspolitiske spørsmål, men også fordi den står i strid med vår formålsparagraf, sier styreleder Stig Bech i Norsk Eiendom. Foto: Sturlasson

Styret i Norsk Eiendom vil ta foreningen ut av NHO Byggenæringen

Styret i Norsk Eiendom går nå inn for å foreslå for generalforsamlingen at foreningen sier opp medlemskapet i NHO Byggenæringen. – Stusser over begrunnelsen, sier Nina Solli.