Sterk lokal konkurransekraft

Anleggsmarkedet i Norge holder fortsatt rekordhøye nivåer, og vi ser jevnlig at store kontrakter blir inngått. Mange kontrakter går også til norske selskaper.