Sterk boligprisutvikling

Boligåret har startet sterkt i Norge. Nå er ikke alle boligtallene klare, men indikasjonene vi har fått så langt tyder på et relativt hett marked.

I følge OBOS sine tall for januar har prisene steget med 2,5 prosent fra januar til februar i år for OBOS-tilknyttede boliger i osloområdet og økningen fra februar 2014 til februar 2015 er på hele 17,8 prosent. Dette er høyere enn hva man så for seg. Gjennomsnittsprisene på disse boligene er nå på 47.613 kroner. Tallene fra Garanti eiendomsmegling, som inneholder borettslagsboliger rundt i landet, viser mye samme tendens - men litt lavere stigning.

Først onsdag får vi den fulle fasiten når Eiendom Norge kommer med sine totaltall. Sannsynligvis vil man også her se en vekst – og meget sannsynlig tall som var sterkere enn hva man forventet.

Det virker dermed ikke som det kraftige oljeprisfallet og nedgangen i aktiviteten innen olje og gass har påvirket investeringslysten i bolig for nordmenn flest. Talene for Rogaland vil sannsynligvis ikke være de beste, men for store deler av landet ellers, og da som vanlig med de store byene som driverne, ser det ut som om veksten er solid.

Meldinger den senere tiden tyder på at nordmenn flest har meget god tro på egen økonomi, selv om ikke alle har så god tro på landets totale økonomi. Fortsatt lav arbeidsledighet, og ikke minst ekstremt lave renter gjør at de fleste velger å ta i litt ekstra når de skal investere i nye boliger.

OBOS melder at dette også viser igjen på salgstakten av nye boliger, hvor man ligger godt foran fjoråret. Vi har hørt meldinger om gode tall også fra andre boligutviklere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjeldsveksten i Norge er stigende. Den vokste med 5,6 prosent fra januar i fjor til januar i år. Det betyr at norske kommuner, bedrifter og husholdninger har en gjeld på 4.659 milliarder kroner. Husholdningene står for brorparten av gjelden, på 2.727 milliarder kroner, og her var veksten på 6,2 prosent de siste tolv måneder. Det er derfor all grunn til å følge godt med på prisveksten den nærmeste tiden. En viss vekst er sunt, men det bør ikke ta helt av.

Den viktigste årsaken til at prisene stiger er selvsagt at behovet i høyeste grad er til stede. Meldinger vi får inn tyder på at det er veldig få som spekulerer i å kjøpe boliger om dagen – de fleste kjøper for å få et sted å bo. Om vi ikke klarer å bygge mer for å ta unna befolkningsveksten og tilflyttingen til de store byene og tettstedene vil prisene bare fortsette å øke – og etter hvert vil prisene bli så høye at enda færre får mulighet til å kjøpe sentralt. Dette er i aller høyeste grad tilfelle allerede og det ser med denne utviklingen ikke ut til å snu. Vi får håpe igangsettingstallene blir høyere for inneværende år enn hva vi opplevde i 2014 – vi trenger flere nye boliger.

Som vi kunne lese på bygg.no mandag ble innbygger nr. 650.000 i Oslo født i forrige uke. Folketallet vokser i ekspressfart i hovedstadsområdet. Det er vel meget sannsynlig at kampen om boligene vil være enda tøffere når den nybakte oslo-borgeren skal ut på boligmarkedet om rundt 30 år.