Stenger E6-tunnel etter funn av  skader på ventialsjon

Statens vegvesen må stenge E6 Væretunnelen mellom Malvik og Trondheim kommune umiddelbart etter funn i forbindelse med arbeidene som har pågått.

Statens vegvesen forteller at det er gjort funn knyttet til viftene og ventilasjonen som krever at tunnelen i første omgang blir helstengt hele helga. Tunnelen må stenges for å gjøre nødvendige sikringstiltak.

Det vil senere også gjøres utbedringstiltak for de tekniske installasjonene i Stavsjøtunnelen og Helltunnelen.

Det arbeides utifra en målsetning om gjenåpning av tunnelen klokken 06:00 mandag 11. mars. Det forventes at første mulighet for gjennomslipp for modulvogntog blir klokken 22:00 i kveld. Ellers normale rutiner for modulvogntog ved tunnelstenging, skriver Vegvesenet i meldingen.