Her kan man se massive granitt- og gneisbergarter under boringen av Glommedal overføringstunnel i Ulla-Førre anlegget. Foto: NTH/Bergets beseirere
Her kan man se massive granitt- og gneisbergarter under boringen av Glommedal overføringstunnel i Ulla-Førre anlegget. Foto: NTH/Bergets beseirere

Steingode inndriftstall i norsk TBM-historie

Tyrkisk «verdensrekord» i TBM-inndrift har lokket frem gamle tall fra norske TBM-prosjekter. Det er åpenbart at tunnelbransjen er gode til å bore seg ned i både fjell og i historien.