Et jordskred over Sørlandsbanen i 2022 førte til at strekningen ble stengt i mer enn fem døgn. Foto: Stig Skåland / Lund Brannvesen / NTB

Et jordskred over Sørlandsbanen i 2022 førte til at strekningen ble stengt i mer enn fem døgn. Foto: Stig Skåland / Lund Brannvesen / NTB

Stein i skredmassene førte til avsporing

En stor stein i jordskredet som gikk over Sørlandsbanen i november 2022, antas å være den direkte årsaken til at et godstog sporet av.