Steen & Lund AS ved rodeleder Einar Marius Elvrum (t.v.) og salgssjef Pål Nystrøm fra Husqvarna med noe av utstyret som ble levert denne uken.

Steen & Lund velger elverktøy fra Husqvarna

Steen & Lund tar enda et steg nærmere fossilfri drift av sine skjøtselkontrakter når de nå skifter ut en stor del av sitt håndverktøy med elverktøy fra Husqvarna.

Gjennom de siste månedene har Steen & Lund AS hatt dialog med flere leverandører av spesialisert el-verktøy til skjøtsel og driftskontrakter i grøntanlegg og utearealer. Viktige kriterier for valg av leverandør har, i tillegg til utstyrssortiment, kvalitet og pris, vært produsentenes fokus på utvikling og innovasjon av produkter og løsninger for proffmarkedet.

- Vi ser at utviklingen går fort og at utstyrsprodusentene nå også har fokus på proffmarkedet, sier markedssjef Tormod Sola i Steen og Lund AS i en pressemelding.

Steen & Lund skifter nå ut en stor andel bensindrevne hekksakser, gresstrimmere og små løvblåsere til utstyr som er eldrevet. Til sammen er det i denne leveransen levert over 70 utstyrsenheter. Utstyret som er levert blir intensivt brukt i driftskontrakter.

- En del av utstyret er fullgode erstatninger til det gamle, og har i tillegg noen ekstra fordeler. De er lettere og gir bedre ergonomi, sier rodeleder Einar Marius Elvrum, som har hovedansvar for innfasing av nytt el-verktøy i Steen & Lund.

- Det er også levert motorsager og gressklippere, og vi i Steen & Lund fortsetter å bruke og teste dette. For en del utstyrstyper trengs det fortsatt mer kraft og batterikapasitet, men for enkeltoppgaver fungerer også dette utstyret meget bra, sier Elvrum.

Steen & Lund AS har skjøtsel- og driftskontrakter med offentlige og private byggherrer i proffmarkedet. Blant annet omfattende kontrakter med Oslo kommune, Bymiljøetaten, Omsorgsbygg Oslo KF og Drammen kommune. I mange kontrakter stilles det miljøkrav til leverandørene.

Batterikapasiteten på utstyret har tidligere vært en utfordring. Det er stor forskjell på hva den enkelte utstyrsenhet krever, og riktig bruk er en vesentlig faktor. Husqvarna stilte derfor opp med sine produktansvarlige, slik at nøkkelpersonell fikk demonstrert det nye utstyret ved levering. Steen & Lund AS har også kjøpt et større antall batteribanker som enkelt medbringes i driftsbilene. På driftsbasene er det rigget opp egne ladecontainere.

Det leverte utstyret har påmontert elektroniske sensorer på hver enhet og Steen & Lund kan på denne måten dokumentere både HMS- og miljødata gjennom Husqvarnas Fleet-service. Gjennom avtalen har Husqvarna og Steen & Lund også blitt enige om å teste ut ti robotklippere i flere ulike typer anlegg denne sesongen.

- Vi ser frem til å bidra til videre utvikling av gode utstyrs- og logistikkløsninger for profesjonell parkdrift gjennom det samarbeidet vi nå innleder, sier Sola.