Foto: Steen & Lund.

Steen & Lund har snudd minus til pluss

Etter flere år med minusresultater, leverte Steen & Lund et positivt årsresultat for 2020.

– Vi har vært igjennom en omfattende snuoperasjon som hele organisasjonen har bidratt til. Det gir nå positive resultater og et solid fundament for videre utvikling. Dette sammen med en solid finansiell posisjon, langsiktig og god ordrereserve er viktig for å nå de vekstmålene vi har, sier administrerende direktør Petter Vistnes i Steen & Lund, en pressemelding.

Administrerende direktør Petter Vistnes i Steen & Lund.

– Den største verdiskapningen for våre kunder kommer av en tidlig involvering og godt samspill. Vi er alle stolte av å få lov til å skape levende, vakre og varige uterom for så mange i Norges befolkning, tilføyer Vistnes.

Ved årsskiftet var konsernets disponible likvider 82,2 millioner kroner (38,6). Totalkapitalen var ved utgangen av året 184,2 millioner kroner (281), og egenkapitalen var pr. 31.12.2020 på 71,6 millioner kroner. (37,5), opplyser Steen & Lund.

Utmerker seg

Ifølge Vistnes utmerker selskapet seg gjennom mange fagarbeidere, høyt utdannelsesnivå, samt andelen kvinnelige medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen.

– I tillegg har vi mange medarbeidere med betydelig erfaring i selskapet, noe som gir en unik kombinasjon og styrker mangfoldet, sier han.

Steen & Lund praktiserer aksjeeierprogram, og har ifølge selskapet allerede fått mange medarbeidere inn på eiersiden.

Forbedringspotensial

Anleggsgartnerfirmaet erkjenner at det er et forbedringspotensial på HMS-siden. Steen & Lund oppnådde nemlig ikke nullvisjon når det gjelder personskader i 2020. Selskapet beskriver H1 verdien på 7,6 som skuffende.

Med unntak av hendelsen der en medarbeider falt ut av liften da den ble påkjørt av en buss, kan ingen av hendelsene heldigvis karakteriseres som veldig alvorlige, skriver Steen & Lund i meldingen.

Ingen registrert smitte

Pandemien har ikke gått upåvirket hen for Steen & Lund, men ifølge selskapet har de ikke registrert at noen av medarbeiderne har blitt smittet. Dette skyldes ifølge Steen & Lund lojalitet til stramme rutiner som ble iverksatt umiddelbart etter utbruddet for et år siden.

Det har vært noe økning i sykefraværet (4,7 prosent) sammenlignet med 2019 (3,8 prosent), noe som i stor grad kan tilskrives indirekte effekter av pandemien, skriver Steen & Lund i meldingen.