Oppgradering av Thorvald Meyers gate i Oslo er blant de store prosjektene Steen & Lund har vært involvert i de siste årene. Foto: Steen & Lund.

Steen & Lund gikk over 100 millioner i minus på tre år - nå er tallene svarte

Administrerende direktør Petter Vistnes i Steen & Lund, fastslår at anleggsgartnerfirmaet har hatt en meget positiv utvikling etter at selskapet gikk ut av BetonmastHæhre.

Denne saken er hentet fra Byggeindustrien nr. 15.

Det er et knapt år siden eksterne investorer og etter hvert ledende ansatte tok over eierskapet i anleggsgartnerfirmaet Steen & Lund AS. Overtakelsen av selskapet skjedde bare to og et halvt år etter at BetonmastHæhre gikk inn som eier.

– Det vi så i de fasene vi var gjennom, var at Steen & Lund som et nisjeselskap, ikke fikk nok plass og oppmerksomhet i et stort bygg- og anleggskonsern. Driveren bak det nye eierskapet var at selskapet skulle få den oppmerksomheten som det fortjente, sier Petter Vistnes til Byggeindustrien.

Svarte tall

Han kan fornøyd konstatere at selskapet har utviklet seg i en meget positiv retning det siste året, ikke minst resultatmessig. Ifølge proff.no har Steen & Lund hatt et samlet minusresultat på over 100 millioner kroner de tre siste årene. I 2020 peker imidlertid pilene riktig vei.

– Vi har vært gjennom tre særdeles krevende år resultatmessig, og det handler i hovedsak om at selskapet har hatt for hurtig vekst med noen prosjekter med svært dårlige resultater. I første halvår 2020 leverte vi imidlertid svarte tall på bunnlinjen, og vi forventer et positivt årsresultat, sier Vistnes, som roser de ansatte som han mener har brettet opp ermene og tatt takene som har vært nødvendig for å snu skuta.

Vistnes kan også fortelle at anleggsgartnerfirmaet nå har en solid egenkapital på cirka 80 millioner kroner.

– Det siste året har vi også tatt en del organisatoriske grep, og skapt et solid fundament for videre utvikling og vekst, kommenterer han.

Fokus på kjernekompetanse

– Hvordan jobber Steen & Lund for å unngå minusprosjektene?

– Vi fokuserer på oppdrag som ligger innenfor kjernekompetansen til Steen & Lund, og vi går først og fremst for samspillskontrakter der vi får utnyttet vår kompetanse også i planleggingsfasen. Steen & Lund har som mange andre aktører dessverre hatt for mange kontrakter hvor vi har hatt økonomiske uenigheter og tvister med byggherre. Det har vært krevende for kundene og oss, men i dag har vi ingen slike saker, sier Vistnes, som også berømmer kundene for å ha bidratt til å løse opp i uenighetene.

– Så du mener den positive utviklingen er et direkte resultat av at dere går for mer sampillsorienterte kontrakter?

– Ja, det er en av driverne. I tillegg er det helt opplagt at ledelsen nå er tettere på kundene, tettere på prosjektene og vi er tettere på medarbeiderne. Årsaken til at vi nå tjener penger og har null tvister er med andre ord en kombinasjon av typen kontrakter vi går inn i og hvordan prosjektene håndteres, fastslår Vistnes.

Muligheter for vekst

Administrerende direktør Petter Vistnes og viseadministrerende direktør Marthe Sandved i Steen & Lund. Foto: Steen & Lund.

Steen & Lund er Norges største anleggsgartnerfirma. Selskapet har Stor-Oslo, Buskerud og Vestfold som hovednedslagsfelt og driver både med nyanlegg og vedlikehold/skjøtsel av eksisterende utomhusanlegg. For eksempel har Steen & Lund skjøtselansvaret for prestisjeanlegg som Frognerparken og Akershus festning.

I fjor satte selskapet en solid omsetningsrekord med 681 millioner kroner. Omsetningstallet ble ifølge Vistnes kunstig høyt på grunn av at selskapet var involvert i store arbeidsfellesskap sammen med Isachsen Anlegg. I år vil omsetningen falle ned på det Vistnes mener er et mer normalt nivå på 550-600 millioner kroner.

– Det er absolutt muligheter for å vokse i volum, men da må vi nok både se på segmentene vi leverer tjenester i og ikke minst på geografi. Bunnlinjen kommer uansett først, understreker Steen & Lund-sjefen.

– Er det aktuelt for Steen & Lund å utvide virksomheten slik at dere også kan ta rene anleggsoppdrag, for eksempel mindre veiprosjekter eller VA-jobber?

– Nei, vi vil fortsatt ha fokus på anleggsgartnerfaget og da både nyanlegg og vedlikehold/skjøtsel, sier Vistnes.

Bærekraft

Steen & Lund-sjefen er sikker på at selskapets fokus på bærekraft vil være en viktig driver for positiv utvikling i årene som kommer. Ifølge Vistnes ser de på bærekraft som både noe meningsfylt og en god forretningsmulighet.

– Vi har satt oss et hårete mål om at hele bilparken vår og mest mulig av maskiner og utstyr, skal være elektrisk innen 2025. Pilotprosjektet vi gjør for Oslo kommune i Olav Vs gate er et eksempel på hvordan vi ønsker at fremtidens prosjekter skal være, sier han.

Satser på kvinner og unge talenter

Petter Vistnes vektlegger også at Steen & Lund er et selskap som både satser på kvinner og unge talenter. Selskapet har flere kvinner i lederstillinger, blant annet viseadministrerende direktør Marthe Sandved, og andelen kvinnelige mellomledere, fagarbeidere og lærlinger er, ifølge Vistnes, langt høyere enn hos en tradisjonell anleggsentreprenør.

– Både jeg som leder og styret vårt ønsker at vi skal utvikle oss i den retningen. Vi sier vi skal være en anleggsgartner i særklasse og i det ligger det også at vi skal ha et stort mangfold og inkluderende miljø hvor det er rom for alle, sier han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Skjøtsel av eksisterende utomhusanlegg, som for eksempel utenfor Nationaltheatret, utgjør en viktig del av Steen & Lund sin virksomhet. Foto: Steen & Lund.

Marthe Sandved er klar på at Steen & Lund har et ansvar for å ivareta kvinner som ønsker å satse på en karriere som landskapsingeniør eller fagarbeider som gartner.

– Vi ser at det er en interesse for gartnerfaget blant kvinner og da må vi følge med i utviklingen og tørre å satse på kvinnene, sier Sandved.

Fikk kjempeoppdrag i regjeringskvartalet

Tidligere i høst kom nyheten om at Statsbygg har inngått kontrakt med Steen & Lund på utomhusarbeidene i det nye regjeringskvartalet. Samspillsentreprisen, som omfatter etablering av gate- og bymiljøet rundt regjeringskvartalet, har en anslått verdi på cirka 450 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift, og er den største utomhuskontrakten Statsbygg noen gang har tildelt.

Vistnes beskriver oppdraget som et vanvittig prestisjeprosjekt og han roser Statsbygg for valget av gjennomføringsmodell.

– Regjeringskvartal-prosjektet er en fantastisk honnør til anleggsgartnerbransjen. Vi blir løftet opp i verdikjeden og får mulighet til å påvirke løsninger og gjennomføring i samspill med Team Urbis, Statsbygg og de andre store entreprisene, sier Vistnes

Viseadministrerende direktør Marthe Sandved, trekker frem at det er et prosjekt med store miljøambisjoner og hun mener Statsbygg har valgt en bærekraftmodell som både miljøet og norske leverandører er tjent med.

– Statsbygg er sitt samfunnsansvar bevisst når de legger vekt på bruk av miljøvennlige og kortreiste varer. Det er positivt for både miljøet og for n orsk industri, sier hun.

Eget team

Steen & Lund har satt sammen et eget team som har fått ansvaret for regjeringskvartal-prosjektet. Selskapet har i tillegg komplettert egen kompetanse gjennom et samarbeid med Structor på prosjekteringsledelse og prosjektledelse innenfor teknisk infrastruktur.